Reddingsbrigade de Dukers Nijeveen, Waterhulpverlening, click for home
Reddingsbrigade de Dukers Nijeveen, Waterhulpverlening, click for home

RVR en NRV

RVR (Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades)

Reddingsbrigade de Dukers maakt onderdeel uit van de RVR Groningen-Drenthe. Naast de reddingsbrigade uit Nijeveen nemen ook brigades uit Emmen, Assen, Groningen en Appingedam deel in dit samenwerkingsverband.

Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR is een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur binnen een veiligheidsregio. De wet veiligheidsregio’s is in het jaar 2010 in werking getreden. Vanaf dat jaar is het zaak om hulpverleningsdiensten te regionaliseren en haar crisispartners onder te brengen. Nederland kent landelijk 25 veiligheidsregio’s, die ieder voor een groot gedeelte hun eigen beleid mogen bepalen en crisispartners mogen toekennen. Reddingsbrigades zijn in de ogen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkende crisispartners. Echter hebben veiligheidsregio’s niet de verplichting om een reddingbrigade te erkennen als crisispartner. Landelijk heeft de Reddingsbrigade Nederland 183 verenigingen. Een gedeelte hiervan houdt zich uitsluitend bezig met het opleiden van mensen. 

Voor informatie over de RVR kunt u contact opnemen met de commissie waterhulpverlening waterhulpverlening@reddingabrigade-nijeveen.nl. Kijk hier voor meer info en het laatste nieuws over de Regionale Voorzieningen Reddingsbrigades

NRV (Nationale ReddingsVloot)

Reddingbrigade de Dukers beheert een eenheid uit de Nationale Reddinsvloot. Deze bestaat uit een vaartuig en getrainde bemanning, welke in geval van (verwachte) grote watercalamiteiten paraat staan om hulp te verlenen.

Reddingsbrigade Nederland heeft een formele taak t.a.v. evacuatie en hulpverlening bij overstromingsrampen, waarvoor zij met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Rampenfonds een overeenkomst heeft gesloten. Hiervoor heeft Reddingsbrigade Nederland over het gehele land 75 continu parate en 15 reserve reddingseenheden gestationeerd, speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden. De bemanning van deze boten (1700 vrijwilligers) staat 365 dagen per jaar voor een eventuele inzet binnen 1 uur klaar. Jaarlijks worden er voor deze reddingseenheden twee rampenoefeningen georganiseerd.

Meer info over de NRV vindt u hier. Volg de NRV ook op Twitter of Facebook!

Login Leden

Agenda

@RBdeDukers